Skip to content

Održana edukacija u sklopu programa Film svima

Neformalna edukacija gluhih i/ili nagluhih osoba održana je od 4. do 6. studenog 2019. u prostorima Udruge gluhih i nagluhih osoba Primorsko-goranske županije (UGIN) pod vodstvom Sare Blažić. Na radionici je sudjelovalo ukupno 6 gluhih i nagluhih osoba te 5 tumača, članova UGIN-a i kulturnih radnika zainteresiranih za proces educiranja gluhih i nagluhih za izradu prilagođenih titlova, snimanja i integraciju tumača te organizaciju i promociju javne projekcije. Sudionici su educirani za izradu prilagođenih titlova za gluhe i nagluhe, upoznati s osnovama snimanja i montaže kod izrade filma prilagođenog gluhim i nagluhim osobama kao i upoznati s procesima promocije i organizacije festivala.

Ovime je produbljena suradnja s Udrugom gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije te je stvoren temelj za razvoj novih edukacijskih projekata, kao što je i podignuta razina svijesti članova UGIN-a o važnosti aktivne participacije u kulturi.


Nositelj projekta Žiroskop je Udruga Drugo more, a partneri na projektu su Grad Rijeka, Savez udruga Molekula, Udruga Filmaktiv, Udruga Ri Rock i Udruga Prostor plus. Svrha projekta je razvoj i osnaživanje civilno-javnog partnerstava u upravljanju prostorima Filodrammatice i Omladinskog kulturnog centra Palach.

Projekt ukupne vrijednosti 2.416.102,66 kuna financira Europska unija s 2.053.687,26 kuna u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog fonda, i sufinancira Ministarstvo kulture Republike Hrvatske u iznosu od 362.415,40 kuna.

Sadržaj ove komunikacije isključiva je odgovornost Udruge Filmaktiv.