Skip to content

Objavljen video vodič za volonterske akcije u javnom prostoru

Prošlog tjedna, na prostoru bivšeg Tenka na Kampusu, održala se javna prezentacija rezultata projekta “Ulična oaza – dijalog s mladima o urbanom prostoru” u organizaciji Udruge Filmaktiv. Riječki srednjoškolci i studenti zajedno s organizatorima predstavili su novi dnevni boravak na javnoj površini koji su tijekom radionice osmislili i uredili koristeći otpad pronađen na lokaciji, vodeći računa o načelima održivog razvoja. 

Jedan od ciljeva ovog projekta bio je i stvaranje video priručnika za sve buduće volonterske akcije mladih koji će bilježiti proces njihova rada te ukazati na bitne korake u promišljanju i provođenju uspješne intervencije u javnim prostorima. 

Video rad također je rezultat mentorskog rada s mladima, a organizatori pozivaju na njegovo korištenje i diseminiranje svim organizacijama, kao i pojedincima koji se bave održivim razvojem, društveno korisnim radom te radom s mladima.

Projekt “Ulična oaza – dijalog s mladima o urbanom prostoru” proveo se u partnerstvu s Udrugom Delta, a kroz projekt je ostvarena suradnja sa Sveučilištem u Rijeci, Gradom Rijekom, Rijeka 2020 d.o.o. , Savezom udruga Molekula i RiUse Centrom te brojnim srednjoškolskim ustanovama u Rijeci. 

Projekt je financiran u sklopu programa Erasmus+ Agencije za mobilnost i programe EU.