Skip to content

Gledaj (u)druge

Gledaj (u)druge

Gledaj (u)druge bila je neformalna inicijativa organizacija civilnoga društva pokrenuta 2016. godine koja za cilj ima promociju vrijednosti civilnoga društva u javnosti, promociju rada udruga za opće dobro i razvoj lokalne zajednice, zagovaranje za unapređenje institucionalnog okvira potpore za djelovanje organizacija civilnoga društva na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te osnaživanje unutarsektorske suradnje i solidarnosti.

Također, cilj je javnosti jasno prikazati brojnost, motiviranost i upornost udruga u postizanju pozitivnih društvenih promjena i unapređenju kvalitete života u zajednici. Također, kampanjom se želi naglasiti činjenica da je veliki broj građana na neki način povezan s udrugama, neposredno ili posredno, kroz članstvo, volontiranje ili korištenje njihovih usluga i aktivnosti.

Inicijativu Gledaj (u)druge pokrenulo je desetak riječkih udruga kako bi pokazale da udruge u našem društvu rade vrijedan i za sve članove društva važan posao. Željeli su pokazati što sve udruge jesu, čime se sve bave te čega sve ne bi bilo u našoj zajednici da one ne postoje. Sve je počelo gerila akcijom kojom su se pozvali građani da Gledaju (u)druge, a završilo festivalom udruga na Molo longu.