Skip to content

Žiroskop

Žiroskop

Projekt Žiroskop nastao je iz potrebe rješavanja problema nestabilnosti korištenja prostornih resursa za sve izvaninstitucionalne aktere u kulturi, odnosno za svrhu ima razvoj civilno-javnog partnerstva u upravljanju prostorima Filodrammatice, Omladinskog kulturnog centra Palach i Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku. Ovo partnerstvo fokus stavlja na uspostavu zajedničkog upravljanja ovim prostorima što uključuje razvoj modela upravljanja, uspostavljanje procedura uključivanja svih aktera u kulturi grada i povećanu participaciju građana u kulturnim aktivnostima, uključujući i njihovo programiranje. Projekt doprinosi razvoju kapaciteta organizacija civilnog društva i javne uprave za sudioničko upravljanje, jačanju socijalnog dijaloga kojemu je svrha kvalitetnije upravljanje i uključivanju građana u upravljanje javnim resursima.

Kroz projekt se realiziralo nekoliko obrazovnih programa i aktivnosti koje uključuju radionice, predavanja, kulturno-umjetničke produkcije i edukacije te uspostavu prvog riječkog community radija “Radio Roža“.

Nositelj projekta je udruga Drugo more s partnerima Savezom udruga Molekula, Udrugom Filmaktiv, Udrugom Ri Rock, Udrugom Prostor plus i Gradom Rijeka.

Projekt „Žiroskop – Civilno-javno partnerstvo u upravljanju prostorima kulture u Rijeci“ financiran je u okviru poziva Kultura u centru – potpora javno-civilnog partnerstva u kulturi, UP.04.2.1.04.0078 – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.

Projekt ukupne vrijednosti 2.416.102,66 kuna je financiran iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 2.053.687,26 kuna i sufinanciran od strane Ministarstva kulture RH u iznosu od 362.415,40 kuna.

Posrednička tijela u provedbi projekta su Ministarstvo kulture RH i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Razdoblje provedbe projekta je od 29.10.2018. do 29.10.2020.

Video 21

Program Video 21 izvodi se u suradnji s Udrugom za Down sindrom – Rijeka 21, a ima za cilj uključivanje djece i mladih sa sindromom Down u procese kreiranja i konzumacije kulturnog sadržaja.

Psihofizički razvoj djece s Down sindromom izrazito je individualne naravi. Razvoj te djece uvelike ovisi o kvaliteti skrbi, obrazovanja i odnosa s drugim ljudima. Svako od te djece ima drugačije sposobnosti i talente, a njihov puni potencijal još uvijek nije otkriven. Iako se djeca s Downovim sindromom razvijaju sporije od druge djece, cilj je u potpunosti uključiti takve osobe u edukacijski i socijalni život zajednice.

Kroz aktivnosti se provode dva ciklusa video radionica za djecu i mlade s Down sindromom te projekcija i druženje za sve članove Udruge za Down sindrom – Rijeka 21 i širu zajednicu.

Drenova u centru

 

Program Drenova u centru izvodi se u suradnji s Udrugom Bez granica, a ima za cilj jačanje kulturne suranje s lokalnim organizacijama gradskih četvrti i predgrađa grada Rijeke.

Kroz aktivnosti se provodi edukacija starijih osoba (54+), članova Udruge Bez granica, o korištenju videa u kontekstu kreativnog korištenje tehnologije; mentoriranje članova na temu snimanja i montaže, te javne projekcije filmova u dvorištu ljetnog kina Zavičajnog muzeja Drenove, a sve u svrhu pružanja potpore Udruzi Bez granica u kontekstu prijenosa znanja i jačanja kapaciteta za stvaranje lokalnog kulturnog centra, kao i za potrebe realizacije konkretnih projekata udruge.

Film svima

Video radionice za gluhe i/ili nagluhe osobe provode se u suradnji s Udrugom gluhih i nagluhih osoba Primorsko-goranske županije (UGIN).  Sudionici se educiraju za izradu prilagođenih titlova za gluhe i nagluhe, upoznaju s osnovama snimanja i montaže kod izrade filma prilagođenog gluhim i nagluhim osobama i upoznaju s procesima promocije i organizacije festivala.

Ovim programom se produbljuje suradnja s Udrugom gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije, stvara se temelj za razvoj novih edukacijskih projekata te se podiže razina svijesti članova UGIN-a o važnosti aktivne participacije u kulturi.