Skip to content

Radionice u Rijeci

Radionice u Rijeci

Radionica kreativnog izričaja kroz digitalne tehnologije višegodišnji je projekt Filmaktiva, kojemu je cilj edukacija mladih Rijeke i okolice u polju dokumentarnog i eksperimentalnog filma.
U dvanaest godina postojanja ovog programa kroz radionicu je prošlo gotovo dvije stotine polaznika koji su realizirali četrdesetak radova: reportaža, dokumentarnih i eksperimentalnih filmova.
Cilj radionice je edukacija mladih ljudi u korištenju videa kao medija za kreativno izražavanje. Prvenstvena namjera jest naučiti ljude kako videom potaknuti na društvenu promjenu – dakle, potičemo društveno angažirane radove. Iz tog razloga, naglasak je na dokumentarnom filmu, i dijelom na eksperimentalnom.
Neki od filmova nastali u sklopu edukacije: