Skip to content

Reci, pa ispeci

Reci, pa ispeci

Reci, pa ispeci

Projekt Reci, pa ispeci je edukacijski projekt koji se prvi puta proveo kroz 2015. i 2016. godinu u partnerstvu s Udrugom Pariter, a financiran je sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih. Učenici/e Učeničkog doma “Podmurvice” Rijeka su kroz neformalnu edukaciju i puno praktičnog rada učili o temama civilnog društva poput ljudskih prava, međuvršnjačkog nasilja, diskriminacije na temelju roda, spola, etniciteta, vjerskog i seksualnog opredjeljenja, odnosno o pitanjima koja su nedovoljno zastupljena u medijima i nerado u središtu promišljanja suvremenog hrvatskog društva.
Tijekom sustavnih šestomjesečnih susreta polaznici/e se poticalo na promišljanje i artikuliranje stavova o problemima i potrebama njihove okoline, a kreativni izričaj u formi videa postao je način artikulacije potreba šire društvene zajednice u kojoj žive. Time je projekt značajno doprinjeo povećanju aktivnog sudjelovanja mladih u rješavanje problema u zajednici.

Reci, pa ispeci 2

Projekt “Reci, pa ispeci 2” je realiziran kroz 2016. i 2017. godinu u partnerstvu s udrugom Pariter, a financiran je sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih. Riječ je o nizu radionica kojim se provodila edukacija učenika iz Učeničkog doma “Podmurvice” Rijeka o ljudskim pravima, građanskoj pariticipaciji i videoaktivizmu.

Temeljna odrednica ovog projekta jest problematiziranje tema građanske odgovornosti kroz rad s različitim društvenim skupinama i aktivni odgovor na njih kroz medij dokumentarnog, angažiranog ili eksperimentalnog videa. Kreativni izričaj u formi videa postaje način artikulacije potreba šire društvene zajednice u kojoj mladi žive, a time projekt značajno doprinosi povećanju aktivnog sudjelovanja mladih u rješavanje problema u zajednici.

Video radovi nastali su uz suradnju i podršku Emila Mandarića (Udruga slijepih Primorsko-goranske županije) i Elizabete Vega (RiOrgone – Inicijativa za zdravo življenje):